S přírodou.cz

 

(neuděluju souhlas volným šířením mých textů, pouze uděluju souhlas pro pedagogické účely, samozřejmně s odkazem na mé jméno)

 

   Tuhle stránku píšu po letech psaní mýho webu, no spíš webů. Je to základní koncept fungování lidských vztahů a zneškodnění vrahů. Je to v souladu s přírodnímy principy a nechává vzniknout bohatý způsob myšlení.

 

Superekologie.cz kterou jsem napsal je ve volném pokračování zde.

 

Energetika, jedinný možný způsob jak energii mít je se sluncem žít. Vyrobení strojů jenž fungují jako rostliny. To znamená, že stroj začne vstřebávat sluneční energii a začne růst, vyrobí ještě více "fotovoltaických článků" a může se více vyrábět. To znamená, Princip rostliny.

 

To je ideál, za který máme bojovat a teď musíme najít cestu jak se k tomu dopracovat. Jakékoliv ničení hmoty je mrhání. A proto se musíme ptát, jestli na celou planetu ty pomaloběžné jezní elektrárny dát. (co ten sběr gravitace udělá s hmotou planety?)

 

Vesměs celé pokolení získavalo energii ničením hmoty, hořením a já se ptám, jak já ty rostliny do půdy dám, když z nich jenom popel mám?

 

Místo černozemě hnědozem máme a všude vykládáme jak se máme.

 

Takže princip je jednoznačný, nastavit ekonomiku tak, aby nám černozem přibývala.

 

Naším společným úkolem je vyrobit hutnictví, které bude poháněno pouze energii ze slunce.

To je základní premisa lidského chování. Na tom stojí svět.

 

To byla energetika, je to vcelku jednoduše vyřešená rovnice a proto nás nikdy nebudou čekat Bohnice.

 

Teď se můžem ptát, jak tu energii do strojů dát, vždyť já mám slovo účinnost rád a proto jsem s rezonancí kamarád.

 

 

Ještě se vrátím k fotovoltaice. Například fotovoltaické střechy fungují pro svět strojů jako listy a proto stroje můžou růst a nemusí mít půst. Takže stroj bude rád, když člověk bude se sluníčkem kamarád. Od hutnictví to pokračuje dál a toho se možná bál i pan král. Že stroje budou pořád růst a stromy a keře budou mít půst a proto člověk zákony má a strojům vynadá, že on je ovládá a proto jim jen střechy domů dá a to si po strojích vyžádá., protože člověk chce okolo sebe přírodu mít a se zvířatky žít.

 

 

 

 

 

No, tak teď už tomu snad rozumíme, tak se teď budem ptát proč chce dělník lidem stroje brát.

On chce svojí práci mít a chce z toho platu žít.

 

Dělníkům se vůbec nelíbí, že bohatí nechají stroje růst jako rostliny, protože dělníci z toho nic nemají.

A proto se člověk ptá jak on těm dělníkům rozum dá.

 

Možná, že dělník má kus té kovové rostliny mít a má z ní jako bohatý žít.

Ale jak tomu dělníkovi kus té rostliny dát, vždyť dělník se rozhodl toho stroje bát.

Dělník přeci na důchod si každý měsíc dá, tak proč si každý měsíc na stroj nedává?

Možná, že dělník má kořeny toho stroje mít a bohatý žít.

Ta rostlina mu výrobek dá a dělník si za ten výrobek plat vyžádá.

Ale proč by měl ten plat hned mít, když on může do důchodu jít.

A co ta kovová rostlina bude mít, no přece to že bude pořád dřít.

A co z toho dělník bude mít, že bude bez práce žít.

 

Ta kovová rostlina bude mít hodně práce, ona nebude vědět co je láce.

 

A dělníci tu kovou rostlinu budou pěstovat. Co to znamená, že budou práci na té rostlině budou mít a z platu budou žít. 

No jo, ale kdo jim zaplatí? Ta rostlina pro nás bude energii mít a my budem za ty prachy žít.

Hm? Doma si rozsvítíme a zaplatíme a hned ta rostlina bude pro dělníka peníze mít a on bude moci do práce jít.

A co když si někdo koupí třeba mobil, tak ta rostlina bude víc peněz mít a my budem bohatší žít.

 

Možná, že dělník bude do smrti pro tu rostlinu dřít a možná, že už v mladém věku bude v důchodu žít.

A co ta rostlina pro nás bude mít? Všechno co po ní budeme chtít.

 

Její plody si člověk vymyslí.

 

Nám na tý rostlině porostou výrobky.

 

Dělník bude tu kovovou rostlinu mít rád, protože bude s modernímy (hi-tech) výrobky kamarád.

 

A jak ta rostlina bude vůbec vypadat?

 

(pracovní verze)

Listy budou na střechách, kořeny budou nejspíš hutě, né kořeny budou bagry co dobývají nerosty, v hutích se začne z nerostů vyrábět kovy a jiné materiály. A co bude mezi listy a kořeny. Tam bude ta rostlina. Od listů povedou dráty a ty budou pohánět kolečková rypadla, které budou těžit. A rostlina může růst. Jakmile si rostlina vyrobí obrovské kořeny, tak začne vyrábět továrny. A v těch továrnách se začnou vyrábět různá udělátka, která budou fungovat jako nařádí pro lidi. Lidi budou součástí tý rostliny. Takže lidi vlastně v tý rostlině budou takový malý dělníci a budou té rostlině pomáhat růst. Ta rostlina si vyžádá obrovské množství továren a lidi budou pracovat a pracovat. Jednoho dne si člověk řekne, já už nechci tolik dřít, já chci míň práce mít a rostlina začne za člověka dělat těžkou práci. Takže si vyžádá další továrny ve kterých se vyrobí stroje jenž budou pracovat za lidi. A v tu chvíli si člověk řekne, já už z té rostliny chci něco mít, já chci jako bohatý žít. A vyroste továrna, která lidem začne vyrábět výrobky. První plody. Člověk si nepřál třeba kladivo, ale něco s řím by si mohl hrát a byl pořád rád. Třeba kolo, jízdí kolo. A rostlina mu začala plodit kola a nikdy nedělala ze soudruha vola.

 

A jak se v tý rostlině bude dovážet materiál, ta rostlina bude energii pro vlaky mít a proto bude člověk hodně práce s koleji mít.

 

A co kdyby místo silnic vznikly horský dráhy?

 

Každý by svůj vozíček mohl mít a na horskou dráhu kdykoliv jít.

 

Ta rostlina bude pro ty vozíčky energii mít, protože ona ty listy bude všude mít. 

 

Vono to de i jinak. A jak? Že ten vozíček bude pro každýho moct být a my budem bez garáží žít.

Cože? Si kliknu v mobilu, že chci někam jít a hned budu před domem vozíček mít.

 

A jak to s tou rostlinou teda bude? Ona bude mít kořeny všude.

A proč bude na střechách ty listy mít? Protože my chce v přírodě žít.

A proč bude ta rostlina rozum mít? Protože budem bez práce ty výrobky mít.

Takže bude stačit jenom utrhnout a mít? Né, my si budem muset do obchodu proto jít.

A pro koho by ta rostlina měla nejdřív ty výrobky mít? Pro ty, co si můžou do toho obchodu jít. (ty co maj peníze)

 

A budeme muset vzdělání mít? My nebudeme jinak k tý rostlině moct jít. (a nebudeme z ní plat mít)

 

A jak to bude v budoucnosti? To člověk bude muset opravdové vzdělání mít, aby mohl z té rostliny opravdové bohatství mít.

 

Já nechci od stroje oblečení mít. A proč? Vždyť člověk může jako návrhář pořád žít.

 

A proč ten dělník bude z té rostliny důchod mít? Protože ona bude ty výrobky za něj pro lidi mít.

 

A proto se dělník rohodl, že začne tu rostlinu pěstovat. A moc moc chtěl, aby se ta rostlina stala samoopravitelnou a soběstačnou.

Protože on nechtěl vypěstovat jednoletku, nebo dvouletku, on chtěl, aby ta rostlina žila déle než on. Čím víc po ní výrobků chtěl, tím víc práce měl.

A proto nikdy jako člověk neoněměl. Věděl, že jeho děti z té rostliny budou mít ovoce a proto celý život pracoval, aby jeho děti nemusely jíst smetí.